Očkovania

Ak ste skorší ročník a neboli ste zaočkovaný je nutné preočkovanie!